Lille Emil.

Vi hälsar honom välkommen till Sverige.

Han blev svensk medborgare 190909.

Han kommer bo hos fodervärd.

Reg nr: SE4881/2019